Mi svo svi posvojeni
Vjera

Mi svo svi posvojeni

„Tako: u Njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje,.“ – Efežanima 1:4-5 Kad…

Neiscrpna ljubav
Vjera

Neiscrpna ljubav

Ljubav Božja nije samo nepromjenljiva, nego i neiscrpna. Čitamo: “Može li žena zaboravit svoje dojenče, ne imat sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću. Gle, u dlanove…

Imam li mjeru?
Vjera

Imam li mjeru?

Kad su moja djeca bila mala, bilo je trenutaka kada nisam znala kako da bar na trenutak imam malo mira, da na trenutak pobjegnem od svega, da se malo odmorim, saberem svoje misli. Mala djeca…

Upućuj dijete
Vjera

Upućuj dijete

‘’Upućuj dijete prema njegovu putu pa kad i ostari neće odstupiti od njega’’ – Izreke 22:6 Koliko puta smo pročitali ovaj stih u svom kršćanskom životu? Koliko nam je puta pao na pamet dok smo…