Vjera

Isus Krist, isti… – 2. dio

Tri godine je Gospodin putovao kroz Izrael, poučavao, propovijedao i ozdravljao bolesne. Svoje je učenike u nekoliko navrata slao da idu naviještati Kraljevstvo Božje. Pismo kaže: “Posla ih da propovijedaju kraljevstvo Božje i da liječe…