Darežljivost: Davanje drugima
Vjera

Darežljivost: Davanje drugima

Kako možemo biti slika Isusa ljudima koji su gladni i žedni? Vjerujem da je jedan od načina da imamo duh darežljivosti, duh davanja svega što možemo onima u potrebi. “Izvješćujemo vas, braćo, o milosti koju…