Vjera

Molitva u jezicima

“Ako netko govori drugim jezikom – neka govori dvoje, najviše troje, i to jedno za drugim – jedna osoba neka tumači; ali ako nema tumača, neka šuti pred Crkvom, neka govori sam sebi i Bogu.”…

Vjera

Nužnost krštenja Duhom

Nakon što je proveo tri godine s učenicima, nakon što ih je tri godine poučavao riječima i primjerom, Isus kaže učenicima: ‘…zapovijedi im da ne napuštaju Jeruzalem, nego neka čekaju: ”Obećanje Očevo koje ste čuli…

Vjera

Molitva nadahnuta Duhom Božjim

Pavao je rekao Efežanima: “… sa svakovrsnom prošnjom i molitvom … molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi” (Ef 6,18). Kakav zanimljiv izraz i opis – moliti u jedinstvu s Duhom. Moliti u jedinstvu s Duhom…