Vjera

Sreća

Sreća naša da Bog nije kao čovjek. Zamisli da ti Bog nabraja sve tvoje pogreške i svakog dana ti nešto nabija na nos. Tako ljudi čine jedni drugima, a neki čak i Bogu traže mane.…

Vjera

Što je čovjek? – 2. dio

Biblija kaže da se cijelo ljudsko biće sastoji od duha, duše i tijela (1. Solunjanima 5:23). U prošlom smo članku spomenuli da Duh Sveti prebiva u našem duhu, te da ako živimo po duhu, naša duša i…

Vjera

Novo rođenje

Nakon što je stvorio svijet, Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku. Stvorio je duhovno biće nalik sebi, s kojim je mogao komunicirati i imati zajedništvo. Bog i čovjek bili su bliski. Bog nije želio…

Vjera

Kakva korist?

“Hoće li Svemoćnoga poučavati onaj koji se s njim prepire? Neka odgovori onaj koji Boga kudi.” – Job 40:2 “Tada Job odgovori: “Stoga i rekoh da ne razumijem; to je za mene neshvatljivo, nešto što…

Vjera

Trebaš li u potrebi prijatelja?

Čovjek je najpotrebnije stvorenje na zemlji Božjoj, jer je grešnik. Nema potrebe tako velike kao što je potreba grešnika. Siromaštvo, glad, žeđ, hladnoća, bolest, sve to nije ništa u usporedbi s tim. Grešnici trebaju oproštenje,…

Vjera

I postade čovjek živa duša

“I oblikova GOSPODIN Bog čovjeka od praha zemaljskoga i udahnu mu u nosnice dah života; i postade čovjek živa duša.” – Postanak 2:7 Kada je Bog stvorio svijet biljaka, rekao je: “Neka zemlja proklije travom,…