Vjera

Cesta za Emaus

Cesta za Emaus krivuda oko padina brda uz Damašćanska vrata. Penje se krivudajući dok slijedi stjenovite obrise gore, a zatim jednako krivudajući skreće uz klanac dok ne stigne do račvanja puta. Jedna cesta vodi prema…