Nećeš se bojati
Vjera

Nećeš se bojati

Nećeš se plašiti strave noćne, ni strijele što leti danju; ni kuge što hoda u tami, ni propasti što pustoši u podne. – Psalam 91:5-6 Kada Psalam 91 kaže da se nećete bojati “ni kuge…

Sakriti svoj grijeh
Vjera

Sakriti svoj grijeh

“I dođe mu neki gubavac preklinjući ga, klekne preda nj i reče mu: “Ako hoćeš, možeš me očistiti.” A Isus, ganut, pruži ruku te ga dotakne i reče mu: “Hoću; budi čist.” I, čim je…