Hranite se Kristom
Vjera

Hranite se Kristom

A Isus im je rekao: “Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, nikada neće ogladnjeti; i tko vjeruje u mene, nikada neće ožednjeti. – Ivan 6:35 U Ivanu 11:53 vidimo neočekivani odgovor prema Isusu…

Govori Riječ
Vjera

Govori Riječ

  Budući da imamo isti duh vjere kao što je zapisano: “Povjerovao sam i zato sam progovorio,” i mi vjerujemo, i zato govorimo. – 2. Korinćanima 4:13 Ljubljeni, nije dovoljno za vas samo znati Riječ…

Potreba za mudrošću
Vjera

Potreba za mudrošću

Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje neće proći. – Matej 24:35 Vrijeme istječe. Sekunde otkucavaju prema ponoći. Ljudska rasa sprema se na kobni korak. Na koju stranu da skrenemo? Da li je ostalo…

Vjera nije borba
Vjera

Vjera nije borba

Prema tome, vjera dolazi od slušanja, ali od slušanja riječi Božje. – Rimljanima 10:17 Jeste li ikada osjetili da vam treba više vjere? Jeste li ikad pogledali sebe i rekli sebi da ćete vidjeti svoj…

AllEscort