Bdjeti i moliti
Vjera

Bdjeti i moliti

U ovom vremenu Isusova pojavljivanja, najvažnija stvar kojom se trebamo pozabaviti jest da se pripremimo. Mnogi kao gotovu činjenicu prihvaćaju da su spremni. Prema mjeri Kristovih vlastitih riječi učenicima, spremnost za preobrazbu nije, kao što…