Vijesti

U srcu Europe gradi se Hram bogu Baalu, a vi ne znate ništa o tome

Strah vas je terorizma? Smrti? Jedan ste od onih koji u Marijani Petir vidi zabludu, jer se žena ne boji? Ne molite? Ne vidite stvarnosti? Kršćanstvo je napadnuto u srcu kršćanstva. Izravno. Jako. Prodorno. Znate…