Vjera

Organska crkva

“Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese….Ostanite u meni i ja u vama.…