Poveznice na Crkve, portale i Facebook

Poveznice na Crkve, portale i Facebook

Ovdje možete pronaći poveznice na razne krščanske denominacijske zajednice, te saznati sve što vas zanima, na krščanskim portalima, na facebook stranicama i facebook javnim grupama.

Slobodno se javite sa vašim upitom ili prijedlogom nekih facebook stranica ili webstranica sa krščanskom tematikom

———————————————————————————————————————————————

Crkve

Savez crkava, Riječ života

Romska Crkva K.C. Riječ Života

Facebook stranica: Romska Crkva K.C. Riječ Života – Slavonski Brod

Facebook stranica: K.C. Riječ Života – Split

Facebook stranica: K.C. Riječ Života – Bjelovar i Čazma

K.C. Riječ Života: Pula (Slijedi Isusa)

Facebook stranica: K.C. Riječ Života – Pula

Facebook stranica: K.C. Riječ Života – Osijek

Facebook stranica: K.C. Riječ Života – Sisak

Evanđeoska Pentekostna Crkva

Epc Isus: Svjetlo Svijeta

Kristova Pentekostna Crkva

Crkva Cjelovitog Evanđelja

Savez Baptističkih Crkava u Republici Hrvatskoj

Baptistička Crkva: Zagreb

Baptistička Crkva “Betanija”: Čakovec

Facebook stranica: Baptistička Crkva – Rijeka

Baptistička Crkva Split

Baptistička Crkva “Betel”: Sisak

Baptistička Crkva: Mačkovec

Baptistička Crkva: Dugo Selo

Baptistička Crkva: Krapina

Facebook stranica: Baptistička Crkva – Slavonski Brod

Facebook stranica: Baptistička Crkva – Nova Gradiška

Krščanska Baptistička Crkva: Novi Travnik

Krščanski Centar: Svjetlo Svijeta

Teološka Biblijska Akademija

Krščanska crkva – Božja Riječ

———————————————————————————————————————————————

Biblijski pretraživaći

Biblija (Suvremeni Hrvatski Prijevod)

Hrvatski prijevod Biblije kralja Jakova (KJV)

Biblija govori

Varaždinska Biblija

Biblija

Biblija: Stari Zavjet

Biblija: Novi Zavjet

———————————————————————————————————————————————

Krščanske poveznice

Biblija 365

Biblija

Novi život

Biblija govori

Put života

Facebook stranica: Udruga – Svjetlo života

Got Questions – Hrvatski

Soulsaver

Sionska Truba

Step

Duhovna Stvarnost “Kruh naš svagdašnji”

———————————————————————————————————————————————

Facebook

Odbaci sotonu i prihvati Isusa Krista

David Wilkerson danas

Billy Graham, Dnevna pobožnost

Željko Crnjak

Wilhelm Busch: 365 puta On

Isus, moj Spasitelj

Isus: Ja sam Put, Istina i Zivot

Biblija: Riječ Božija

Biblija govori

Isus Krist

Selwyn Hughes, Svaki dan sa Isusom

Odbaci sotonu i prihvati Isusa Krista

Samo Isus i Biblija

Isus: Sudac Izraelov

Isus Krist, naš Spasitelj

Isus je uvijek tu za tebe

Syloam

———————————————————————————————————————————————

Facebook Javne grupe

Biblijski Razgovori: Javna grupa

Crkva pod šatorom, Leskovac: Javna grupa

Gospod Isus: Jedini Put, Istina i Život