O portalu

Portal “Živa Riječ” je kršćanski portal. Svrha portala je promicanje biblijskih kršćanskih vrijednosti.

Na portalu možete pronaći ohrabrujuće tekstove o vjeri, svjedočanstva, zanimljivosti koje su povezane uz znanost i Sveto Pismo, te vijesti iz svijeta koje su vezane za kršćansku zajednicu i događaje koje pogađaju kršćansku crkvu.

Portal nije vezan niti za jednu kršćansku denominaciju, premda urednik, vjeruje u Trojedinog Boga, Bibliju kao vrhovni autoritet u naučavanju i praksi, Crkvu kao skup vjernika iz svih kršćanskih denominacija koji vjeruju i slijede Isusa Krista kao svog Spasitelja i Gospodina. Urednik Portala također vjeruje u važnost pripadanja lokalnoj crkvi – zajednici.

Portalu nije namjera ni u kom smislu omalovažavati osobe drugih vjeroispovijesti, već jednostavno, transparentno i otvoreno upućivati ih i podsjećati na istinu koja nam je objavljena u Biblij

U kreiranju sadržaja svi ste dobro došli, a svoje tekstove i druge upite možete slati na email adresu: [email protected]

IMPRESUM
Urednik i voditelj: Čedo Todorović