Nefili među nama
Zanimljivo

Nefili među nama

U šestom poglavlju knjige Postanka spominju se Nefili. Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile, opaziše sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene…