Vjera

8 DAN – Razgovori s Bogom

Oni koji žele slađe, dublje razgovore s Ocem moraju naučiti čekati-vjerujući u Njegovu mudrost, vlast, volju i vrijeme. Ali zašto Bog ponekad zahtijeva čekanje? Ispod se nalazi nekoliko sigurnih puteva do zrelosti, molitvenog života kojeg…

Vjera

Da li se predajete?

“Jer njegovo smo vješto djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja je Bog unaprijed pripremio da u njima hodimo.” – Efežanima 2:10 BKJ Sreća i sve neograničene dobrobiti koje izviru iz skladišta neba…

Vjera

Beskonačne želje

“Jer ovdje nemamo trajnog grada, već tražimo budući.” – Hebrejima 13:14 BKJ Jedna od osnovnih želja duše je da živi što dulje. Samo održivost je prvi zakon prirode. Ljudi se mogu umoriti od bolova i…

Vjera

Snaga Riječi

“Tako je i jezik malen ud, a velikim se ponosi. Gle koliko svega mala vatra zapali!” – Jakov 3:5 BKJ Postoji priča o jednoj ženi u Engleskoj koja je došla svom vikaru sa grižnjom savjesti.…

Vjera

7 DAN – Razgovori s Bogom

Kao majka koja školuje svoju djecu kod kuće, koristim dio svoga ljeta kako bih postavila ciljeve i naručila kurikulum. Ljeto 1999. nije bilo ništa drugačije, osim što sam bila duplo fokusirana jer smo u listopadu…