Jehovini svjedoci

Jehovini svjedoci

Pogledi: 212
1 0
Read Time:12 Minute, 17 Second

Ovaj lažni kult osnovao je Charles T. Russell 1844. godine.
Poslije njegove smrti 1916. godine vodstvo preuzima ‘sudija’ Rutterford, kojeg naslijeđuje 1942. dodine Nathan H. Knorr.
Ovaj kult propagira sebe pod različitim imenima, od kojih su najpoznatija: Ruselizam, Sionsla Kula Stražara, Internacionalni pokret za studiranje Biblije i tako dalje, ali su najpoznatiji pod imenom JEHOVINI SVJEDOCI.

Oni propagiraju sebe i svoju nauku putem literature koju štampaju u ogromnim količinama i na raznim jezicima.
U svojoj literaturi oni uopće ne spominju poznate duhovne vođe probuđenja u prošlim vremenima, kao što su Luther, Wesley, Finney, Spurgeon, Moody i mnogi drugi.
Naprotiv, oni osuđuju i odbacuju ove bez razlike.

U svojoj literaturi oni navode mnoge biblijske stihove, ali uvijek svoje omiljene i ponavljaju ih uvijek iznova.
Većina tih stihova je iz Starog Zavjeta, a samo nekolicina iz Novog.
Oni jednostavno izostavljaju, ignoriraju, prešućuju ili objašnjavaju simbolično sva mjesta koja se suprotstavljaju njihovom naučavanju.

Nadalje, oni izjavljuju i tvrde da samo oni naučavaju neke biblijske istine, koje su opće prakticirane od svih evanđeoskih zajednica i crkava.

Ovdje ćemo se ukratko osvrnuti na njihove pogrešne nauke i dati kratak osvrt na iste.

Kao što je slučaj sa većinom lažnih kultova i ovaj osporava Božanstvo Isusa Krista i uče da je ‘trojstvo poganski mit, preuzet od Babilonjana’
( Rosen).

1. JEHOVINI SVJEDOCI tvrde da je Isus Krist prije svog rođenja i dolaska na zemlju bio jedan arhanđeo, stvoren od Boga.
Na zemlji je Isus bio samo običan čovjek i kao takav je i umro.
Sada je Isus jedan uzvišeni duh.

Ovdje vam prenosimo doslovno riječi Russella o tome:
Spasitelj je postojao samo kao duhovno biće, prije nego što je postao tijelo.
On je bio poglavar anđela, poznat pod imenom arhanđeo Mihael, Božji poslanik, najviši između sveg stvorenog od Jehove, prvenac Božjeg stvaranja. ( Citat iz Studies in the Scriptures, svezak 5, stran 84, izdanje 1912. godina. )
U Otkrivenju 1:8 Isus naziva sebe Svemogućim.
Pogledajte također Otkrivenje 4:8, 11:17 i 22:13.
U knjizi proroka Izaije 9:6 stoji da je Isus Silni Bog, Otac vječni.
Jahve nikada nije stvorio još jednog drugog boga.
U knjizi proroka Izaije 43:10 Bog o tome kaže:
Prije mene nije bilo Boga, niti će poslije mene biti.
Na osnovu toga, Isus nije jedan od bogova, kao što to prizlazi iz učenja Jehovinih Svjedoka.
On nikada nije bio stvoren.
Pogledajte o tome slijedeća mjesta u Svetom Pismu: Izaija 44:6,8, 45:5, Hebrejima poslanica 1:8.
Prema ovim mjestima KRIST JE BOG!

Prema Svetom Pismu Isus Krist je Bog, kroz svu vječnost, uvijek živa, a ne stvorena Riječ, ( vidi Ivan 1:1 ) čija slavna titula je Sin, Stvoritelj svijeta i svih stvari, održitelj sveg što postoji. ( Vidi ovdje Ivan 1:3,10, Kološanima 1:13-17, Hebrejima 1:1-3 ).
Pomoću tih biblijskih stihova možete sami ispitati svaku nauku, da li je lažna ili prava.
Već više od dvije tisuće godina Kristova Crkva na zemlji vjeruje da Sveto Pismo potvrđuje božanstvo Isusa Krista.
Lažni kultovi su upravo to uvijek osporavali.
Isus postoji kroz svu vječnost i posjeduje sve osobine Boga.
Njegovo pozivanje na božansko porijeklo ne može se osporiti. ( vidi Ivan 1:1-14 )

Isus je znao sve: prošlost, sadašnjost i budućnost, odakle je došao, kamo ide, da će trpjeti, umrijeti i uskrsnuti.
On nije bio zbunjen niti zabrinut za to.
Dozvolio je da ga ljudi obožavaju.
On je ljudima opraštao grijehe.
Samo Bog može sve to!

U mnogim stihovima Biblije Isus je nazvan Sinom Božjim.
Svaki takav stih je dokaz i ukaz na njegovo Božanstvo.
Da su i židovi ove biblijske stihove tako shvatili, dokazuje činjenica da su ga optuživali za hulu protiv Boga, da se gradi jednak Bogu i zahtijevali za to smrt.
Kao što kraljevski sin potječe iz kraljevske kuće, tako i Sin Božji potječe od Boga.
Isus Krist je jedinstven i jedinorođeni Božji Sin, rođen ne od Josipa, nego od Svetog Duha.
Zato je Isus Božji Sin, kako nitko drugi to više ne može biti.
Ako je Isus sin zemaljskog oca, čovjeka, onda on nije Sin Božji.

Lažni kultovi izvrću i tumaće Sveto Pismo kako njima najbolje odgovara, ali oni nikada ne mogu promijeniti Božju Riječ i obečanja.
Iskren čovjek može jedino da se pokloni pred Bogom i da zajedno sa Tomom skeptikom uzvikne: GOSPODIN MOJ I BOG MOJ!

Nema potrebe da ja ovdje dokazujem Božanstvo Isusa Krista.
Na nevjernicima i skepticima je da dokažu protivno, a to je nemoguće.

2. JEHOVINI SVJEDOCI poriču fizičko uskrsnuće Isusa Krista.

Jehovini Svjedoci kažu: Da li se tijelo pretvorilo u plinovito stanje ili se ono još uvijek nalazi sačuvano nitko ne zna, a niti je takvo znanje potrebno i od koristi’. ( Citat iz ‘Studies in the Scriptures’, svezak 2, strana 129, 130.

Međutim, Isus Krist je sam rekao: Pogledajte moje ruke i moje noge. Ja sam glavom. Opipajte me i vidite. Jer duh nema tijela i kostiju kao što vidite da ih ja imam. Evanđelje po Luci 24:39.

Zatim Isus kaže Tomi: Pruži prst svoj ovamo: evo mojih ruku. Pruži ruku svoju ovamo i stavi je u moj bok te ne budi više nevjernik, već vjernik!
Ivan 20:27

Sveto Pismo govori dovoljno jasno!
Ovdje se radi o uskrsnuću tijela i zato tu nema mjesta nikakvom nagađanju.
Grob je bio prazan.
Ako netko sada uporno tvrdi da je samo duh uskrsnuo, a ne tijelo, to onda uopće niti nije bilo uskrsnuća, jer duh ne umire.

3. JEHOVINI SVJEDOCI tvrde da je Isus došao ponovo na zemlju 1874. godine, a napustio je 1914.
‘1914. godine pojavio se Isus ženik i žatelac’. ( Citat iz ‘Studies in the Scriptures’, svezak II, strana 240. )
‘Tokom 1914. godine prestaće da postoji ono što Bog naziva Babilon, a što ljudi nazivaji kršćanstvom’. ( Id., strana 234 ).
Tako uče druge Jehovini Svjedoci.

Ako je to istina, onda se još niti jedno njihovo proroštvo nije ispunilo, jer još nije nastupilo Tisućugodišnje kraljevstvo.
Poruka zapisana u Djelima apostolskim 1:11 i u Prvoj Poslanici Solunjanima 4:17-18 bit će ispunjena kada se Krist vrati na zemlju.
Pošto se to još nije ispunilo, to onda ni Isus još nije došao na zemlju.

4. JEHOVINI SVJEDOCI vjeruju da duše umrlih spavaju i da je grob sve što od Pakla postoji
‘Pakao je grob’, kaže Kula Stražara.
Oni koji umiru nisu ničega više svjesni. ( Citat iz ‘Hatfa Božja’ strana 45 ) Kula Stražara dalje kaže: ‘Čovjek nema dušu zasebno od svog tijela’.
Međutim, u Svetom Pismu, u knjizi Propovjednika 12:7 i u Djelima apostolskim 2:31 čitamo upravo suprotno učenju Jehovinih Svjedoka.
Tijelo našega Gospodina Isusa Krista otišlo je na jedno mjesto, a njegova duša na drugo.
Grob u koje odlazi tijelo umrlog nije Pakao, niti Had, a niti Raj.

U Evanđelju po Luci 16:19-31 Sveto Pismo jasno odgovara na pitanje o spavanju duša.
Ovo mjesto u Bibliji Jehovini Svjedoci smatraju alegorijom ili slikovitim primjerom, da bi tako obranili svoje naučavanje, jer su u tom biblijskom odlomku osobe prikazane kao žive i potpuno pri svijesti i nakon smrti.
Mi svima savjetujemo da prihvate učenje Svetog Pisma, onako kao tamo stoji zapisano.
Zapamtite nadalje, da Gehena nije onaj konačni Pakao. ( Vidi Evanđelje po Mateju 25:41,46 )
Riječ Pakao ( Gehena ) upotrebljava se u Novom zavjetu 12 puta.
Isus Krist osobno koristi tu roječ 11 puta.
Protivno nauci Jehovinih Svjedoka, PAKAO POSTOJI!
On je prikazan slikom jezera koje gori.

Ranije smo već spominjali da Jehovini Svjedoci uglavnom koriste stihove iz Svetog Pisma Starog zavjeta.
Tako na primjer oni citiraju knjigu Propovjednika, koji je pisao o stvarima koje je vidio ‘pod suncem’.
Sve što je ‘iznad sunca’, njemu je bilo nedostupno i nepoznato.
Tako oni rado koriste mjesto iz Propovjednika 3:19-20, gdje stoji zapisano samo o tjelu čovjeka, ali zanemaruju i prešućuju 21 stih, koji se odnosi na dušu.

Oni rado navode i mjesto iz Propovjednika 9:10, kao da su to riječi Božje.
Ta razmišljanja čovjeka zapisana su sa Božjim dopuštenjem, nama za pouku, isto tako, kao i lažne i zavodničke riječi sotone u Svetom Pismu.
Međutim, potrebno je napraviti razliku između ljudskog uvida i onih mjesta gdje se izričito naglašava – ‘Tako govori Gospod’.

Nadalje, Jehovini Svjedoci rado citiraju Psalam 6:5.
Mnogobrojni stihovi u Bibliji, kao što su Otkrivenje 14:10 i 11, 20:10 i slične, Jehovini Svjedoci su prinuđeni tumačiti simbolično.
Oni se jednostavno ne usuđuju prihvatiti ono što u tim stihovima stvarno stoji zapisano.
Kako oni mogu biti tako sigurni da je njihovo učenje jedino ispravno?
Odgovor je da niti oni nisu sigurni u to, ali drugoga izbora nemaju, jer se ti biblijski stihovi protive svemu što oni vjeruju i naučavaju druge.

Biblija govori o onima koji su umrli da su oni pri punoj svijesti, da žive u jednom drugom obliku.
Mrtvi ne spavaju.
Mrtvi nisu nestali bez traga.
‘Zato i mi imajući toliku gomilu svjedoka …’, kaže Sveto Pismo.
Tko su ti svjedoci?
To su heroji vjere, o kojima se govori u Hebrejima Poslanici 7. poglavlje.
Da li oni spavaju?
Odgovor je NE! – ako nas gledaju dok trčimo svoju trku vjere.
Ako su oni SVJEDOCI – onda ne spavaju!

Abraham, Samuel, Mojsije i mučenici iz Otkrivenja svi su bili živi, aktivni i pri punoj svijesti i poslije smrti.

U II.Poslanici Korinćanima 5:8 čitamo: ‘Ipak smo puni pouzdanja i više volimo OTIĆI IZ OVOG TIJELA i vratiti se u domovinu ka Gospodinu.
Zato mu se uporno nastojimo svidjeti, bilo da ostajemo ( u tijelu ) bilo da odlazimo ( iz njega ) …
S obzirom da je naš Gospodin živ i pri punoj svijesti, takvi ćemo biti i mi.

U Filipljanima poslanici 1:21-23 čitamo: ‘Za me je uistinu život Krist, a smrt dobitak.
Ako mi je dalje živjeti u tijelu, to za me znači plod – rad.
Ne znam što bih onda izabrao.
Pritisnut sam i to s dvije strane: imam želju umrijeti i biti s Kristom, jer je to mnogo bolje …

Da li smo ovdje čitali da je bolje umrijeti i nestati ili biti bez svijesti?
Ne, nego da je bolje biti sa Kristom i biti onakav kakav je On.

U Evanđelju po Luci 23:43 Isus kaže: ‘Zaista, kažem ti, danas ćeš sa mnom biti u Raju!
Pitam vas, kako bi razbojnik mogao znati da je u Raju, sa Kristom, ako bi poslije tjelesne smrti nastupilo besvjesno stanje?
Jehovini Svjedoci ne usuđuju se prihvatiti što Bog u tome stihu kaže.
Umjesto toga, oni ‘objašnjavaju’ ovaj stih na taj način što mijenjaju interpunkciju, tako da spomenuti stih glasi ovako: ‘Zaista, zaista ti kažem, bit ćeš sa mnom u Raju ( jednom u budućnosti ).

Sveto Pismo kaže u Otkrivenju 14:13: ‘Od sada blago onima koji umiru u Gospodinu!
Da, veli Duh, neka počinu od svojih napora, jer ih prate njihova djela!’
Pitam vas, kako oni mogu biti jadni ili blaženi, ako se nalaze u nesvijesnom stanju ili ako spavaju?
Da bi osijećao sreću ili blaženstvo, čovjek mora biti budan i pri punoj svijesti.

U Otkrivenju 6:9-12 čitamo da mrtvi VIČU SVOM SNAGOM.
I ovo ukazuje na to da su oni budni i pri punoj svijesti.
U Evanđelju po Ivanu 8:56 čitamo da se Abraham obradovao i bio radostan.
Osjaćaj takve vrste pripada također samo živima i onima sa sviješću o sebi.

U Evanđelju po Mateju 22:32 Isus je rekao: ‘Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev!’
A BOG NIJE BOG MRTVIH, NEGO ŽIVIH.
On je Bog živih, tako da oni mogu biti svjesni toga.

5. JEHOVINI SVJEDOCI ne mare, a niti posjeduju sigurnost spasenja sada, već tvrde da će biti prilike za spasenje poslije smrti.

Ovdje vam citiramo doslovno nauku Jehovinih Svjedoka:
‘Otkup za sve, plačen od čovjeka Isusa Krista, ne garantira vječni život, niti blagoslove NIKOME.
Taj otkup jedino garantira svakom čovjeku DRUGU priliku za postizanje vječnog života’. ( Iz ‘Studies in the Scriptures’, vol. I strana 150. )
Tako vjeruju i tako uče druge, Jehovini Svjedoci.

Za sve to oni ne pružaju nikakve dokaze, jer dokazi za njihova učenja NE POSTOJE.
Kao osnovu za svoje učenje oni citiraju riječi iz knjige proroka Jeremija 31:15-17, ali to mjesto nema nikakve veze sa ovim predmetom.
Najvjerojatnije je da je bogati čovjek, o kome se govori u Lukinom Evanđelju 16. poglavlje, nije dobio novu priliku da se pokaje.
Ali, da bi obranili svoju nauku, oni koriste alegorično tumačenje.
U II.Poslanici Korinčanima 6:2 Bog svima poručuje:
Pazite! Sad je pravo vrijeme, sad je dan spasenja!
Za to, Bog nigdje ne daje novu priliku u budućnosti.

Sveto Pismo objavljuje svima da je spasenje dostupno SADA.
U Ivanovom Evanđelju 3:36 piše:
Tko vjeruje u Sina, ima život vječni.

U 5:24 stoji zapisano:
Zaista, zaista , kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život.
On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život.

U Prvoj poslanici Ivanovoj 5:12 piše: Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.
A 13 stih iste glave kaže: Ovo pišem vama koji vjerujete u Ime Sina Božjega, da znate da imate vječni život.

Iz ovih i mnogih drugih stihova Svetog Pisma jasno proizlazi da je život vječni i sigurnost spasenja uvijek sadašnji ( a ne tek budući ) posjed vjernika.

6. JEHOVINI SVJEDOCI ne znaju za Novozavjetno obraćenje, obnovu i novo rođenje
Riječ VJERA i VJEROVATI jednostavno ne postoje u riječniku Jehovinih Svjedoka.
Duhovni život kod njih se zasniva na slijepoj poslušnosti i djelima.
Nigdje u svojoj literaturi oni ne kažu griješniku da može, a niti kako može biti spašen SADA.
Iskreno im preporučujemo da pažljivo čitaju Ivanovo Evnđelje, te da otvore svoje srce Gospodinu i Spasitelju Isusu Kristu, te da Ga prihvate za svog osobnog Spasitelja i Gospodina OVDJE na zemlji i SADA, jer druge prilike za to kasnije neće biti.

Svrha pisanja Evanđelja, kao i ove skromne brošure, iznijeta je u Ivanovom Evanđelju 20:30-31:
Mnoga je druga čudesa učinio Isus pred svojim učenicima.
Ona nisu opisana u ovoj knjizi.
A ova su opisana da trajno vjerujete da je Isus Mesija, Sin Božji, te da vjerujući imate život po Njemu.

Gospodin Isus Krist, osobno kaže u Ivanovom Evanđelju 3:3:
‘Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj NE MOŽE vidjeti kraljevstva Božjega’.

Da li su Jehovini Svjedoci rođeni odozgo?
Ako da, onda kada, kako, gdje?
Svi oni dobro znaju da NISU nanovo rođeni, jer oni NE VJERUJU u novo rođenje.
Time oni ne vjeruju niti Božjoj Riječi koja kaže:
‘Zaista, zaista, kažem ti, tko se nanovo ne rodi, taj NE MOŽE vidjeti kraljevstva Božjega’.

* Ove riječi upućuje Bog ljubavi tebi, bez obzira tko si, kakav si i odakle si.
Prihvati Božju ponudu novog rođenja, po vjeri, kroz Krista, još danas.
Onda služi radosno Bogu svim što imaš i svjedoči drugima Božju veličinu i predivno spasenje u Gospodinu i Spasitelju Isusu Kristu.

kraj

Izvor: Željko Crnjak/Facebook

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Originally posted 2016-03-18 14:36:16.

Vjera