Kako gledaš na Boga?
Vjera

Kako gledaš na Boga?

Prema tome, ako vi, premda ste zli, znate davati dobre darove djeci svojoj, koliko li će više Otac vaš koji je u nebu dati dobra onima koji ga mole? – Matej 7:11 Naš neprijatelj, đavao,…

Osloboditi snagu
Vjera

Osloboditi snagu

Svatko tko pripada Kristu postao je nova osoba. Stari život je nestao; novi život je počeo! A sve je to dar od Boga, koji nas je po Kristu vratio sebi. I Bog nam je dao…

AllEscort