Vječni mir
Vjera

Vječni mir

Ali sada ste u Isusu Kristu dovedeni blizu Bogu, po Kristovoj krvi. Sâm Krist naš je mir. . . – Efežanima 2:13,14 Besmislena govorkanja o miru neće to donijeti na svijet. U Glasgowu u Škotskoj…

Potreba za ljubavlju
Vjera

Potreba za ljubavlju

Očuvajte se u Božjoj ljubavi. . . – Juda 1:21 Muž i žena posjetili su sirotište gdje su se nadali posvojiti dijete. U intervjuu s dječakom kojeg su željeli, sjajno su mu rekli o mnogim…

Istina donosi slobodu
Vjera

Istina donosi slobodu

Ako vas Sin oslobodi, onda ćete zaista biti slobodni. – Ivan 8:36 Obilježje pravog kršćanina nalazi se u njegovom osobnom odnosu prema Osobi Isusa Krista. Kršćanstvo je Krist. Krist je kršćanstvo. Govorim s poštovanjem kada…

Utjecaj majke
Vjera

Utjecaj majke

Djeca joj iskazuju čast… – Mudre izreke 31:28 Samo sam Bog u potpunosti cijeni utjecaj kršćanske majke na oblikovanje karaktera njezine djece. Netko je rekao: “Kakva majka, takva su djeca.” Većina plemenitih likova i dobrih…

AllEscort