Bog nikad ne čini pogreške
Vjera

Bog nikad ne čini pogreške

Radije ću se dakle hvaliti svojim slabostima da bi snaga Kristova mogla počivati na meni. – 2. Korinćanima 12:9 (BKJ) Bog nam je posebno blizak kada ležimo na bolesničkoj postelji. Bog će omekšati krevet i…

Gdje je vaša nada?
Vjera

Gdje je vaša nada?

A sada, Gospodine, što ću čekati? Nada je moja u tebi – Psalam 39:7 (BKJ) More je udaralo o stijene u ogromnim, brzim valovima. Munje su sijevale, grmljavina je tutnjala, vjetar je puhao; ali ptičica…

Da li poznajete Boga?
Vjera

Da li poznajete Boga?

Ja sam pastir dobri, i poznajem ovce svoje i moje ovce poznaju mene. – Ivan 10:14 (BKJ) Ako nam se Bog ne otkrije kroz osobno iskustvo, nikada ne možemo stvarno spoznati Boga. Većina nas zna…

Osloniti se na stijenu
Vjera

Osloniti se na stijenu

Kad je srce moje svladano; povedi me na stijenu koja je viša od mene. – Psalam 61:2 (BKJ) Kada postanete kršćanin, to ne znači da ćete živjeti na vječnoj “visini”. Psalmist David je sišao do…

Radujte se u Njemu
Vjera

Radujte se u Njemu

Ipak ću se ja radovati u GOSPODU i veseliti se u Bogu spasenja svojega. – Habakuk 3:18 (BKJ) Kršćani bi trebali biti sretne osobe! Naša generacija je postala dobro upućena u kršćansku terminologiju, ali je…