Tajna stvarnog življenja
Vjera

Tajna stvarnog življenja

Bože, ti si Bog moj, rano ću te tražiti; duša moja za tobom žeđa. . . – Psalam 63:1 (BKJ) Neki kršćani malo su naučili o svakodnevnom predanom životu. Prije nekog vremena pitao me policajac…

Jednostavna Poruka
Vjera

Jednostavna Poruka

Kao što je Otac mene ljubio, i ja sam vas ljubio; ostanite u mojoj ljubavi! – Ivan 15:9 (BKJ) Veliki švicarski teolog, dr. Karl Barth, vjerojatno je u svojoj generaciji bio najveći teolog na svijetu,…

Dom
Vjera

Dom

Ljubav nikad ne prestaje. . . —1. Korinćanima 13:8 (BKJ) Prvo bitno za sretan kršćanski dom je da se ljubav mora prakticirati. Kuće koje su izgrađene na životinjskoj privlačnosti i požudi su predodređene da se…