Bog pravde
Vjera

Bog pravde

Kakva je sama radost za svakoga kome Gospodin više ne uračunava grijehe. – Rimljanima 4:8 (Slobodan prijevod) Prije nekoliko godina bio sam zaustavljen zbog prebrze vožnje u zoni brzine, a u sudnici sam priznao krivnju.…

Duhovno područje
Vjera

Duhovno područje

 Je bio revan radi mene . . . – Brojevi 25:11 (BKJ) Čudno je da svijet prihvaća entuzijazam u svim područjima osim u duhovnom. Svijet cijeni i shvaća emocije i entuzijazam, sve dok ne preraste…

Zanemarivanje Duše
Vjera

Zanemarivanje Duše

“Blago čovjeku koji poštuje Boga, a čovjek kojemu nije briga ide je na putu prema ozbiljnim nevoljama.” – Izreke 28:14 (Slobodan prijevod) Svi kršćani vjeruju u Boga, ali mnogi kršćani imaju malo vremena za Boga.…

Darivatelj
Vjera

Darivatelj

Onaj koji ni vlastitog Sina nije poštedio, već ga je predao za sve nas, kako nam onda neće s njime sve darovati? – Rimljanima 8:32 (BKJ) Bog je Darovatelj dara. Sposobnost darovatelja obično mjeri vrijednost…

Što je u poklonu?
Vjera

Što je u poklonu?

Jer nam se dijete rodilo…. I nadjenut će mu ime: Čudesan, Savjetnik, Moćni Bog, Otac vječni, Knez mira. – Izaija 9:6 (BKJ) Za kršćane radost Božića nije ograničena na njegovo rođenje. Još više je izgrađena…