Kreativni Bog
Vjera

Kreativni Bog

A tako nam i Duh pomaže u našim slabostima. Ne znamo naime što bismo se pomolili kako bi trebalo, ali se sam Duh zauzima za nas neizrecivim uzdisajima.. – Rimljanima 8:26 (VB) John Knox, s sveobuhvatnom brigom…

Dobre stvari su skupe
Vjera

Dobre stvari su skupe

U svijetu ćete imati muku, ali hrabri budite — ja sam pobijedio svijet. — Ivan 16:33 (VB) Ne biste trebali očekivati lak način, jer ako to učinite, sigurno ste predodređeni za razočaranje. Svatko tko poznaje…

Srčani problemi
Vjera

Srčani problemi

Preklinjem vas da se klonite zlih užitaka ovoga svijeta. . . — 1. Petrova 2:11 (VB) Svi znamo da ne postoji apsolutna sloboda. Ne možemo se voziti ulicom brzinom od 100 milja na sat. Ti…

Nesalomljiv
Vjera

Nesalomljiv

. . . Ali ja i moj dom služit ćemo GOSPODU. – Jošua 24:15 (VB) Osnovna jedinica svakog društva je dom. Kad se dom počne lomiti, društvo je na putu raspada. Tisuće domova su gotovo…

Božanska umjetnost
Vjera

Božanska umjetnost

Takvim ću se hvaliti, a samim sobom neću se hvaliti, osim slabostima svojim. – 2. Korinćanima 12:5 (VB) Dr. Edward Judson, govoreći o životu svog oca, Adoniram Judson, na posveti Judsonove Memorijalne crkve u New…