Blago mirotvorcima
Vjera

Blago mirotvorcima

Položit ću me u miru i zaspati, jer ti, Gospodine, samo daješ da živim u sigurnosti. – Psalam 4: 8 U materijalističkom svijetu koji je pokušao prekinuti diplomatske odnose s Bogom, nemamo se kamo povući…

Radost u tuzi
Vjera

Radost u tuzi

“U danu kad sam zaplakao [ti] si mi odgovorio i ojačao me …” —Psalam 138:3 U neko doba života svi osjećamo samoću tuge. Mariju i Martu je rastužila smrt njihovog brata Lazara, a Marta je…

Pobjeda nad kušnjama
Vjera

Pobjeda nad kušnjama

“. . .nevolja stvara strpljivost, a strpljivost prokušanost, a prokušanost nadu. A nada ne postiđuje…” – Rimljanima 5:3–5 BKJ Bog nikada nije obećao da će ukloniti kušnje od nas, jer je čak i Krist bio…

Potreba za Bogom
Vjera

Potreba za Bogom

“Krist u vama, nada slave.” – Kološanima 1:27 (BKJ) Vječno pitanje: “Može li se čovjek sam spasiti ili mu treba Bog?” Da li još uvijek bijesni svijetom bijesno kao i uvijek. Dokle god svijet ide…

Istinska sloboda
Vjera

Istinska sloboda

“Vjerujete i radujete se radošću neizrecivom i punom slave…” – 1. Petrova 1:8 BKJ Krist je odgovor na tugu i malodušnost. Ovo je svijet osujećenih nada, slomljenih snova i osujećenih želja. G.K. Chesterton kaže: “Svugdje…

Čistog srca
Vjera

Čistog srca

“Onaj koji hodi pravedno. . . će prebivati na visinama.” – Izaija 33:15,16 BKJ Biti čist u ponašanju također uključuje iskrenost i integritet u ophođenju s bližnjima. Kršćanin bi trebao biti poznat u svom susjedstvu…

Doživite Isusa
Vjera

Doživite Isusa

“Riječi koje vam ja govorim duh su i život su.” – Ivan 6:63 BKJ Jednom od najreligioznijih ljudi svoga doba, Isus je rekao: “Vi se morate ponovo roditi” (Ivan 3:7). Nikodem nije mogao zamijeniti svoje…

Usamljenost
Vjera

Usamljenost

“Srce moje i tijelo moje vapi za Bogom živim.” – Psalam 84:2 BKJ Usamljenost je jedan od najvećih problema s kojima se ljudi danas suočavaju. To je vodeći uzrok samoubojstva-koji je sada treći najveći ubojica…

U potrazi za mirom
Vjera

U potrazi za mirom

“Onoga čiji um na tebi ostaje ti ćeš čuvati u savršenom miru…” – Izaija 26:3 BKJ Da li tražite mir? Čeznete li za tim? Mislili ste da ćete ga pronaći ako zaradite mnogo novca, ali…