Snaga Riječi
Vjera

Snaga Riječi

“Tako je i jezik malen ud, a velikim se ponosi. Gle koliko svega mala vatra zapali!” – Jakov 3:5 BKJ Postoji priča o jednoj ženi u Engleskoj koja je došla svom vikaru sa grižnjom savjesti.…

7 DAN – Razgovori s Bogom
Vjera

7 DAN – Razgovori s Bogom

Kao majka koja školuje svoju djecu kod kuće, koristim dio svoga ljeta kako bih postavila ciljeve i naručila kurikulum. Ljeto 1999. nije bilo ništa drugačije, osim što sam bila duplo fokusirana jer smo u listopadu…