Bog ne laže
Vjera

Bog ne laže

“Nemoguće je da bi Bog slagao.” – Hebrejima 6:18 Neki ljudi često lažu, ponekad napadno. Oni „lažu na sva usta“, kao što veli izreka. U nekim drugim prigodama lažu tako vješto da istina godinama ne…

Postoji nada za svakoga!
Vjera

Postoji nada za svakoga!

“Naš Spasitelj, Bog … hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.” – 1. Timoteju 2:3.4 Činjenica je da ima ljudi koji ne dolaze k Isusu Kristu zato što se smatraju previše…

Čežnja za ljubavlju
Vjera

Čežnja za ljubavlju

“Kao kada žedan sanja, i gle, pije; ali probudi se, i gle, iznemogao je, a duša mu je željna.” – Izaija 29:8 Neki bračni par je došao u sirotište kako bi usvojio dijete. Dječaku kojeg…

Rob vlastitih požuda
Vjera

Rob vlastitih požuda

“Jer i mi smo nekoć … robovali raznim požudama i nasladama.” – Titu 3:3 Mali hrčak trči u svojem kotaču koji se neprestano okreće. Kako je to dosadno! Tu i tamo se odmori, a potom…