Primamo sve blagodati

Primamo sve blagodati

Pogledi: 99
0 0
Read Time:1 Minute, 25 Second

Bog je dao svoga Sina, Sin je dao svoj život i mi primamo sve blagodati!

Uz obostrani pristanak, Otac i Sin sklopili su savez da se održi i sačuva Kristovo potomstvo. To je jamstvo da ćemo istrajati do kraja.

“On će me zvati: ‘Oče moj! Bože moj i hridi spasa mojega.’ A ja ću ga prvorođencem učiniti, najvišim među kraljevima svijeta. Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju i Savez svoj vjeran. Njegovo ću potomstvo učiniti vječnim i prijestolje mu kao dan nebeski. Ako li mu sinovi Zakon moj ostave i ne budu hodili po naredbama mojim, ako li prestupe odredbe moje i ne budu čuvali zapovijedi mojih; šibom ću kazniti nedjelo njihovo, udarcima ljutim krivicu njihovu, ali mu naklonosti svoje oduzeti neću niti ću prekršiti vjernosti svoje. Neću povrijediti Saveza svojega i neću poreći obećanja svoga. Jednom se zakleh svetošću svojom: Davida prevariti neću: potomstvo će njegovo ostati dovijeka, prijestolje njegovo preda mnom kao sunce” (Psalam 89:27-37).

Otac je dao ovo jamstvo saveza svome Sinu: “Ja, Jahve, u pravdi te pozvah, čvrsto te za ruku uzeh; oblikovah te i postavih te za Savez narodu i svjetlost pucima” (Izaija 42:6). Bog je rekao: “Moja ruka uvijek će biti pružena prema tvojoj i nikada nećeš biti udaljen od moje sile očuvanja. Jamčim da ću te sačuvati od svih planova đavla.”

Ovo Očevo jamstvo sad je na raspolaganju i nama jer nas je Sinovljeva žrtva na križu uvela u njihov savez – sporazum. Bog je zajamčio svome Sinu: “Ako odeš, ja ću održati i sačuvati sve tvoje potomstvo upravo kao što sam održao i sačuvao i tebe. Nikada neću oduzeti svoje vjernosti od tebe ni od tvoje djece.”

Autor: David Wilkerson
Izvor: Put Život

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Vjera