Majka svih grijeha
Vjera

Majka svih grijeha

Mogao bih navesti čitav popis grijeha koje vrše kršćani vjernici, ali nijedan od njih nije ni blizu grijeha o kojem želim govoriti. Majka svih grijeha – grijeha koji rađa sve ostale – jest grijeh nevjere!…

Potpuna pobjeda
Vjera

Potpuna pobjeda

“Potom su Amonci prešli Jordan da zovojšte i na Judu, Benjamina i na Efrajima te se Izrael nađe u velikoj nevolji” – Suci 10:9 Amonce je Bog upotrijebio da isprave Izrelove grijehe (vidi Suci 10:6-8).…