Živeći u naklonosti Božjoj

Živeći u naklonosti Božjoj

Bog obećava divnu naklonost besprijekornom vjerniku: “Tvoje srce neka čuva moje zapovijedi … Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču srca svoga. Tako ćeš steći ugled (naklonost) i uspjeti pred Božjim i ljudskim očima” (Izreke 3:1-4). Bog kaže da ako si odlučio hodati besprijekorno pred njim, hodat ćeš u njegovoj naklonosti i biti mu ugodan.

Ali to nije sve. Božja naklonost uključuje i silu! Pavao kaže: “… naša Radosna vijest nije došla k vama samo s riječima, već je bila popraćena silom, Duhom Svetim” (1 Solunjanima 1:5). Njegova naklonost donosi silu Duha Svetog svemu što kažete i činite. Vaše riječi neće pasti na zemlju jer će imati silu Duha Svetog.

Pavao je rekao da te Duhom Svetim osnažene riječi donose velike rezultate: “I vi ste, primajući riječ u velikoj nevolji s radošću koju daje Duh Sveti, postali naši i Gospodinovi nasljedovatelji” (1 Solunjanima, 1:6).

Zašto su Pavlove riječi bile tako snažne, tako učinkovite? Jer, kaže on, “postali smo uzor svim vjernicima” (1 Solunjanima, 1:7). Nisu njegovo propovijedanje ili njegove molitve zadobile ljude za Gospodina, nego njegov uzoran život! Bog je u njemu našao čisto srce – srce kojem je mogao pokazati naklonost silom Duha Svetog!

Božja naklonost donosi i ugled među ljudima. Pisano je za Davida: “David se vladao mudrije od svih slugu Šaulovih, tako da je njegovo ime postalo visoko cijenjeno” (1 Samuelova 18:30).

Čovjek koji štiti Isusovo ime živeći sveto pred drugima dobit će dobro ime pred njima – od samog Boga!

Neki kršćani kažu: “Baš me briga za moje ime. Nije mi važno što ljudi misle o meni. Želim biti nepoznat, nitko. Neka Gospodinu pripadne sva slava!” To možda zvuči ponizno, ali prema Pismu, “dobro je ime bolje od velika bogatstvo, i bolja je naklonost od srebra i zlata” (Izreke 22:,1). Bog pravednicima daje dobro ime da bi ga mogli koristiti da njega proslave u većoj mjeri!

Autor: David Wilkerson
Izvor: Put Života

Vjera