Tko skriva svoje grijehe, nema sreće

Tko skriva svoje grijehe, nema sreće

Svi farizeji još nisu mrtvi. Čak i najduhovnije crkve danas u sebi imaju farizeje. Izvana izgledaju kao pravedni ljudi, ali u sebi su “puni licemjerja i nepravednosti” (Matej 23:28). No sad moram pitati: “Jesam li ja u toj klasi?”

Sjetite se kako je ponizan bio David kad mu je Natan, poslanik Božji, rekao za njegov velik grijeh i kako je brzo nakon njegova priznanja slijedilo oproštenje: “Tada David reče Natanu: ‘Sagriješio sam protiv Jahve!’ A Natan odvrati Davidu: ‘Jahve ti oprašta tvoj grijeh: nećeš umrijeti”‘ (2 Samuelova 12:13). David bi zbog svoga strašnog grijeha trebao strašno trpjeti, ali nakon potpunog priznanja i odricanja od grijeha, bilo mu je potpuno oprošteno.

“Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti” (1 Ivanova 1:9). Tek nakon potpunog priznanja Bog može potpuno oprostiti. “Tada je k (Ivanu Krstitelju) dolazio Jeruzalem i sva Judeja … Oni ispovijedahu svoje grijehe, a on ih je krstio u rijeci Jordanu” (Matej 3:5-6). “Tko skriva svoje grijehe, nema sreće, a tko ih ispovijeda i odriče ih se, milost nalazi” (Izreke 28:13).

Autor: W. C. Moore
Izvor: Put Života

Vjera