Sa svime što je u meni

Sa svime što je u meni

Kažete: “Činio sam najbolje što sam mogao, ali ne znam ni za jednu dušu da se spasila. Došao sam do zaključka da su moji talenti tako mali i moja sposobnost tako beznačajna da Gospodin može i bez mene.”

Srce otvoreno za Duh Božji i um predan Duhu Božjem može biti preplavljen njegovim svjetlom. Sva tvoja sposobnost mora biti dovedena u pokornost Duhu Svetom. Poneka skromna duša kaže: “Čak i sa svime time, to ipak nije dovoljno jer sam mali čovjek. Sa svime što je u meni, to ipak nije jako mnogo.” I nadam se da se tako osjećate. Htio bih da se svi tako osjećamo i nastavimo se tako osjećati. Ne postoji opasnost da ćemo ikada biti premali za Boga da nas upotrebljava, ali velika je opasnost da postanemo preveliki. “Sa svime što je u meni” – s vašim malim sposobnostima što god da jesu plus Božanstvo plus Svemoćnost – to je ono što to znači.

“Ne mogu hodati u tome”, rekao je David Šaulu, sinu Kiševu, te je sa sebe skinuo svu sjajnu bojnu opremu – veliki mač i kacigu, te uzeo svoju praćku i otišao na potok da uzme pet glatkih kamenova.

Kažete: “Davide, ideš li tako u bitku, bez mača?” jer nema mača u Davidovoj ruci.

“Da, učinit ću danas najbolje što mogu.”

“Kako ćeš to učiniti?”

“Sa svime što je u meni posvetio sam se službi Gospodnjoj. Idem protiv diva u ime Gospodina nad Vojskama, Boga vojske Izraelove, kojega si ti izazivao.”

“Sa svime što je u meni” – sa svojom malom sposobnošću. Rezultat znate. Samo jedan gladak kamen u Davidovoj praćki, praćki u ruci ovoga izvježbanog čovjeka pustinje? O ne, jedan gladak kamen u praćki u ruci Svemoćnosti i div se našao licem u prašini te je u Izraelu bila proglašena velika pobjeda.

“Sa svime što je u meni.” Hoćete li mu dopustiti da to ima – malo ili mnogo, što god da jest? Jeste li spremni propovijedati evanđelje svakome onom koga će vam Bog poslati? “Ali Pavle, ne pretjeruješ li malo?”

“Ne, ja se ne stidim Evanđelja Kristovog, jer ono je sila Božja za mene, ona me spasila.” To je bilo ono što je učinilo da se Pavao ne stidi Evanđelja; to je bilo ono što je Evanđelje učinilo za njega i bio je spreman. Tražimo Boga da i nas učini spremnima!

Autor: T. T. Shields
Izvor: Put Života

Vjera