Sa svime što je u meni
Vjera

Sa svime što je u meni

Kažete: “Činio sam najbolje što sam mogao, ali ne znam ni za jednu dušu da se spasila. Došao sam do zaključka da su moji talenti tako mali i moja sposobnost tako beznačajna da Gospodin može…

Što je naš dio obveze
Vjera

Što je naš dio obveze

Koliko ja dugujem? Koliko vi dugujete? To ne možete procijeniti, nego koliko možete platiti. Što možete učiniti? Kako možete eventualno uzvratiti za bezgraničnu žrtvu križa? Pavao apostol je rekao: “Sa svime što je u meni,…