Najistaknutija osoba svih vremena

“Isus Krist, Gospodin naš … koji je proglašen Sinom Božjim u snazi … uskrsnućem od mrtvih.”
– Rimljanima 1:3.4

“Tko bi, po tvome mišljenju, bio najistaknutija osoba svih vremena?” upitao je jedan kršćanin nekog studenta, sljedbenika neke raširene istočnjačke religije. Nakon kraćeg oklijevanja, ovaj je odvratio: “Siguran sam da je najistaknutiji Isus iz Nazareta.” Kršćanin nastavi: “A što misliš tko je bio najvažniji učitelj?” Dobio je isti odgovor: “Isus iz Nazareta.”

Na konačno pitanje, “Tko je od svih ljudi ikada živio najsavršenijim životom?”, student je bez razmišljanja dao isti odgovor: “Isus iz Nazareta.” Jasno i glasno je priznao Njegovu neusporedivu veličinu koju je imao kao čovjek. Možemo li očekivati nešto više od toga studenta? Očekuje li Bog nešto više?

Usprkos svim njegovim procjenama Isusova života i moralnog naučavanja, taj mladić nije htio vjerovati da je On Sin Božji i da se vječno spasenje može naći jedino u Njemu. Stoga mu je nedostajalo nešto odlučno. To da je Isus Krist zaista Sin Božji dokazano je silnim znakovima koje je On prikazao tijekom svojega života, u koje spadaju vjerodostojna oživljavanja mrtvih i, na posljetku, činjenica Njegova vlastitog uskrsnuća.

Oživljavajući svojega prijatelja Lazara, Gospodin Isus se Bogu pomolio riječima: “Oče, zahvaljujem ti što si me uslišao … zbog naroda koji stoji uokolo: da vjeruju da si me ti poslao” (Ivan 11:41.42). Mnogo godina kasnije Ivan je napisao: “I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina da bude Spasitelj svijeta” (1. Ivanova 4:14).

Izvor: gbv-online.org

Vjera