Najistaknutija osoba svih vremena
Vjera

Najistaknutija osoba svih vremena

“Isus Krist, Gospodin naš … koji je proglašen Sinom Božjim u snazi … uskrsnućem od mrtvih.” – Rimljanima 1:3.4 “Tko bi, po tvome mišljenju, bio najistaknutija osoba svih vremena?” upitao je jedan kršćanin nekog studenta,…

Božja ljubav
Vjera

Božja ljubav

“Bog iskazuje svoju ljubav prema nama time što je, dok još bijasmo grešnici, Krist umro za nas.” – Rimljanima 5:8 Ovdje apostol Pavao govori o kakvoći Božje ljubavi. Takvu ljubav možemo pravilno cijeniti jedino ako…

Bog traži izgubljene grešnike
Vjera

Bog traži izgubljene grešnike

“Tada mu se približavahu svi carinici i grešnici slušati ga. A farizeji i pismoznanci mrmljahu, rekavši: “Ovaj prima grešnike i jede s njima.”” – Luka 15:1.2 “Taj čovjek prima grešnike”, mrmljali su farizeji i pismoznanci…

Ravnodušnost
Vjera

Ravnodušnost

“Galion uopće nije mario za to.2 – Djela 18:17 Sažmimo najprije izvješće iz Djela 18:12-17: “Kada je Galion bio prokonzul Ahaje, Židovi su složno ustali protiv Pavla i dovukli ga pred sudište.” Ondje su ga…