“Ja sam istina”

“Reče mu Isus: “Ja sam put, istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.””
– Ivan 14:6

Tko god istinu smatra važnom, očekuje ispravnost u pogledu svega. Kada se očekuje istina, na um dolaze riječi kao što su pouzdanost, poštenje, časnost, iskrenost, vjerodostojnost i odanost.

Što izaziva našu čežnju za istinitim činjenicama i čvrstom osnovom, povjerenja dostojnim svjedocima na koje se možemo posve osloniti? Ne traži li svatko, u osnovi, istinu? No koliki su već odustali zbog razočaranja! Ponude nekih ljudi nas zbunjuju, a mnoga obećanja ispala su isprazna.

Gdje se može naći istinu? U nekoj građevini, religijskoj zajednici, u samostanu, u dubokom svemiru, ili pak u sebi samome?

Biblija ima jasan odgovor na pitanje istine. Da bi se našlo istinu nije potreban studij teologije ili izleti u svijet meditacije. Istina je sâm Isus Krist. On je to rekao za sebe. Svako traganje za istinom odmah i neporecivo završava u Njemu. Jedino On, Sin Božji, za sebe može reći: “Ja sam istina.”

Nebrojeni ljudi koji su dali svoje živote Isusu Kristu mogu potvrditi da On jest put. On ih je doveo do Boga; On je istina i On je život.

Kako možemo biti sigurni u to? Možemo to sami provjeriti. Jednostavno u evanđeljima čitaj izreke Gospodina Isusa sa srcem spremnim da ih prihvatiš. Tada ćeš se uvjeriti da je On Sin Božji, da je On istina.

Izvor: gbv-online.org

Vjera