Ah, jadna zemljo
Vjera

Ah, jadna zemljo

Možda zamišljate da će vjera u svijetu rasti, da će Crkva postajati čišća i blistavija i da će među ljudima u vrijeme dolaska Gospodnjeg biti divan stupanj vjere. Naš Spasitelj nam ne kaže tako, već…