Potraga za vjerom

“Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji”
– Luka 18:8

Apsolutno je sigurno da će Bog uslišati molitve svoga naroda. Kad mu duše dan i noć vape pred oltarom da obrani Kristovu stvar, stvar istine i pravednosti, da obori njihova protivnika, te će molitve brzo biti odgovorene. Koliko god su ovdje na zemlji prošnje nedostatne, ipak postoji ostatak po izboru milosti koji ne prestaje salijetati Boga Svevišnjeg da ogoli svoju mišicu i pokaže veličanstvenost svoje Riječi.

Iako zbog mudrih i korisnih nauma odgovor na te molitve može kasniti, ishod je apsolutno siguran. Neće li Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu, iako njihov slučaj dugo drži u ruci? Sigurno hoće, jer te su molitve nadahnute Duhom koji poznaje um Božji; one su za slavu Božju i Kristovu i prikazane su od našega velikog svećenika. Strpljivost zadržava dolazak suda na neko vrijeme, jer Gospodin nije voljan da itko propadne nego da svi pristupe pokajanju, no nikada neće zauvijek odgađati dugo očekivani kraj.

Sam Gospodin Isus daje nam ovo osobno jamstvo: “Kažem vam, brzo će ih obraniti.” Kad Isus kaže: “Kažem vam …”, ne ostaje nikakva sumnja. Gospodin će doći i, prema njegovu vlastitom izračunu, doći će brzo. Njegov izračun je prema kronologiji neba i baštinici neba to trebaju radosno prihvatiti. To znači kako je potrebno da već sada držimo nebesko vrijeme.

Braćo, neka vaša srca ne klonu zbog konačnog ishoda sadašnjeg sukoba. “Vazda i dovijeka Jahve će kraljevati” (Izlazak 15:18). Aleluja! Idole će potpuno uništiti. Antikrist će biti zbačen. Poput mlinskog kamena bačenog u more, i on će pasti i više ga neće biti. Pogani će biti nasljedstvo našeg Gospodina i krajnji dijelovi zemlje pripast će njemu. On mora vladati dok svi neprijatelji ne budu pod njegovim nogama.

Ne umorite se ako se sadašnja borba nastavljala iz stoljeća u stoljeće. Dugačka je samo zbog vaše nestrpljivosti; za Boga to je kratak posao. Ovako velika Knjiga kao što je ova koja sadrži povijest izbavljenja, može zahtijevati dugačko vrijeme za svoje odvijanje. Za takve jadne čitatelje kao što smo mi sricanje njezinih riječi po riječi može biti beskrajan zadatak, ali ipak ćemo doći do njezina završetka i tada ćemo otkriti da, poput knjige Psalama, završava s Alelujama.

Nije pitanje što će Bog učiniti, nego ljudi. Vjernost je utemeljena u samom nebu, ali što je s vjernošću na zemlji? Dio koji Bog dodjeljuje nama jest da vjerujemo njegovoj Riječi jer ćemo tako biti utemeljeni. Dio djeteta je da se pouzdaje u svoga oca; dio učenika je da prihvati učenje svoga Gospodara. Ali kako malo je toga u ovom trenutku!

Autor: C.H. Spurgeon
Izvor: Put Života

Vjera