Tajni grijesi
Vjera

Tajni grijesi

Kad kršćanin izgubi glad za Riječju i za pobjedonosnim životom, tad sotona u srce donosi mnoštvo tajnih grijeha koje vidi jedino Bog, kao što su pakost, sebičnost, mržnja, gorčina, zavist, zle misli, ponos, neljubaznost i…

Najveća potreba ovog sata
Vjera

Najveća potreba ovog sata

“U posljednje ću dane – veli Gospodin – izliti od svoga Duha na svako ljudsko biće” – Djela Apostolska 2:17 To je izliće Duha Svetog. Pentekost je bio rođendan Crkve. Ako je Petar mogao govoriti…