Teška mjesta otkrivaju Božje izvore

Teška nam mjesta pomažu da spoznamo izvore Božje. Tek u teškim prilikama spoznajemo njegovu svedostatnost. Izrael je najprije trebao mirno stajati i zatim je gledao spasenje Božje. Kad su prestali sa svojim aktivnostima, Bog im je otkrio svoju snagu. I rekao im je da je razlog zašto ih je vodio kroz pustinju i izložio situaciji gdje nije bilo nikakvih prirodnih namirnica bio da ih nauči kako je on dostatan za svaku potrebu i da “čovjek ne živi samo o kruhu, nego … o svemu što izlazi iz usta Jahvinih” (Ponovljeni Zakon 8:3). Bog nam može postati stvaran do mjere naših stvarnih potreba i svaka teška situacija za njega je samo posuda da je napuni i prilika da se pokaže u svojoj beskonačnoj mudrosti, sili i milosti.

Dakle, apostol Pavao nam govori da je bio izložen svakoj nevolji da bi Kristova snaga mogla počivati na njemu prema njegovoj potrebi te zbog toga želi dobrodošlicu svakoj novoj situaciji kao još jednoj posudi za Boga da je napuni i još jednoj prilici da kaže: “Dosta ti je moja milost” (2 Korinćanima 12:9).

Ljubljeni, dokazujemo li mi i otkrivamo da je on dostatan za svako stanje našega života i jesmo li sretni što možemo svijetu reći da će naš Bog ispuniti svaku našu potrebu prema bogatstvu svoje slave u Kristu Isusu?

Autor: A.B.Simpson
Izvor: Put Života

Vjera