Isus ima vlast opraštati grijehe

“Vidjevši njihovu vjeru, Isus reče uzetomu: “Sine, oprošteni su ti tvoji grijesi.””
– Marko 2:5

Isus je jednoga dana propovijedao u nečijoj kući. Mnogi su ga htjeli čuti pa je kuća uskoro bila puna ljudi; stajali su u svim kutovima i prolazima, kao i na ulaznim vratima. Bilo je nemoguće ući ili izići.

Iznenada se s ravnoga krova začula neka buka. Ukazao se otvor, jer je bio prokopan dio krova. Neki sakat čovjek pažljivo je spušten kroz taj otvor na ležaljci na kojoj je donesen. Njegovi pomagači bili su čuli za Gospodinova čudesa i htjeli su da im prijatelj bude ozdravljen. Čvrsto su vjerovali u to da Isus može ozdraviti i tog nemoćnika.

Gospodin mu je rekao: “Oprošteni su ti tvoji grijesi.” Svi prisutni ostali su zadivljeni. Neki su pomislili: “Grijesi oprošteni! To može učiniti samo Bog.” Nisu shvaćali da je Isus, zapravo, Sin Božji.

“Oprošteni su ti tvoji grijesi.” To su riječi od golema značaja! Gospodin Isus je primijetio sumnju u svojim slušateljima pa ih je upitao što je lakše: reći “Oprošteni su ti tvoji grijesi” ili ozdraviti nemoćnika? Kako bi dokazao da On ima vlast opraštati grijehe, uzetom čovjeku je rekao: “Ustani!” Bolesnik je smjesta ozdravljen i mogao je ponovno hodati.

Je li Gospodinu bilo lako reći: “Oprošteni su ti tvoji grijesi”? Svakako. Isus je unaprijed znao da će On morati umrijeti zato da bi grijesi mogli biti oprošteni. Našu je krivnju trebalo okajati, a to djelo nije mogao poduzeti nitko drugi osim Sina Božjega. On je umro zato da bi moji i tvoji grijesi mogli biti oprošteni.

Izvor: gbv-online.org

Vjera