Bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu

“Ne prestajemo za vas moliti i iskati da se ispunite spoznajom Njegove volje u svoj mudrosti i duhovnom razumijevanju; da biste hodili dostojno Gospodina i u svemu mu ugodili.”
– Kološanima 1:9-10

“A bez vjere nemoguće je njemu ugoditi.”
– Hebrejima 11:6

Moguće je živjeti časnim životom i uživati poštovanje svojih bližnjih, ali pritom ne naići na Božje odobravanje; jer bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu.

Neki mogu zbog svoje nadarenosti uvelike doprinijeti kulturnom bogatstvu društva. Moglo bi biti čak i da ih se cijeni zbog njihovih moralnih vrlina. Drugi bi se mogli ozbiljno i nesebično boriti za pravdu i protiviti različitim oblicima društvene diskriminacije. No ako odbiju vjerovati Bogu i Njegovoj riječi, On u njima neće naći zadovoljstvo.

Neki bi tijekom svog života mogli ispunjavati dužnosti od velike važnosti i s vjerodostojnošću i velikom čašću voditi druge ljude. Mogli bismo razdijeliti sve svoje bogatstvo potrebitima ili svoj život posvetiti dobrotvornom radu: no ako pobuda za naše djelovanje ne proizlazi iz vjere, tada Božja riječ govori da time uopće ne ugađamo Bogu (vidi 1. Korinćanima 13:3; 1. Timoteju 1:5).

Mogli bismo pribivati svakom religijskom bogoslužju, ili moliti i postiti bez istinske vjere; no “bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu”.

Nemoj vjerovati samo u to da Bog postoji. Vjeruj Njemu i Njegovoj Riječi! On je zaslužio tvoje povjerenje.

Izvor: gbv-online.org

Vjera