Bog spašava
Vjera

Bog spašava

“Ja (sam) GOSPODIN, tvoj Spasitelj.” – Izaija 49:26 “Velikoga Boga i Spasitelja našega, Isusa Krista, koji je dao samoga sebe za nas da nas otkupi od svakog bezakonja.” – Titu 2:13-14 Bog je Spasitelj. Taj…

Bog je svjetlo
Vjera

Bog je svjetlo

“Bog je svjetlo i nema nikakve tame u njemu.” – 1. Ivanova 1:5 “Zatim im Isus ponovno prozbori, rekavši: “Ja sam svjetlo svijeta: onaj tko mene slijedi, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo…

Pravednost Božja
Vjera

Pravednost Božja

“Ali sada se izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima, i to pravednost Božja po vjeri Isusa Krista prema svima i na svima koji vjeruju; jer nema razlike.” – Rimljanima 3:21-22 Današnji biblijski…