Fokusiraj se
Vjera

Fokusiraj se

Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, ODLOŽIMO SVAKI TERET I GRIJEH KOJI NAS SPUTAVA TE POSTOJANO TRČIMO U BORBU KOJA JE PRED NAMA – Hebrejima 12:1 Ili, kako kaže jedan drugi hrv. prijevod: “TRČIMO…