Opasnost u svijetu
Vjera

Opasnost u svijetu

Mnogi glasovi u crkvi danas kažu da kršćani moraju pokazati novu vrstu ljubavi. Govore o ljubavi u kojoj se biblijska istina mora saviti u skladu sa vremenom. Prema njihovom evanđelju, nijedna osobna promjena nije potrebna…

Mržen bez razloga
Vjera

Mržen bez razloga

Isus je rekao da je došao tražiti i spasiti izgubljene. To je bio isti onaj koji je imao moć podčiniti same vjetrove i valove, a ipak je došao kao ponizni sluga. Evanđelja nam govore da…