Promijeni način razmišljanja
Vjera

Promijeni način razmišljanja

„…preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno!“ – Rimljanima 12:2 Jesi li ikada čuo izreku: “Strašno je tratiti um”? Naš um ima toliko sposobnosti za…