Čežnja u srcu Božjem
Vjera

Čežnja u srcu Božjem

Isus govori priču o mladom čovjeku koji je uzeo svoj dio očeve baštine i potratio je na razvratan život. Završio je u besparici, uništena zdravlja i duha, te je na svojoj najnižoj točki odlučio vratiti…

Molitva za obilnu milost
Vjera

Molitva za obilnu milost

I reče mi: »Dosta ti je moja milost, jer sila se moja u slabosti usavršuje.« Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima, da se nastani u meni sila Kristova. – 2. Korinćanima 12:…