“Nemam molbu, nego Krista”

“Nemam molbu, nego Krista”

Pogledi: 98
0 0
Read Time:1 Minute, 24 Second

Svaki vjernik u Crkvi Isusa Krista pozvan je da bude svet – čist i besprijekoran u očima Božjim. Dakle, ako ste nanovo rođeni, svetost mora biti vapaj vašega srca. “Bože, želim biti poput Isusa. Želim sveto hodati pred tobom sve dane moga života.”

Novi zavjet nam govori da smo pozvani biti sveti kao što je svet Bog. Kako možemo postati sveti u očima Božjim?

“Kao što je svet onaj koji vas je pozvao, postanite i sami sveti u svome življenju, jer stoji pisano: ‘Budite sveti jer sam ja svet'” (1 Pt 1,15-16).

Dok čitate Novi zavjet na tu temu, možda ćete se uplašiti. “Hoćeš reći da trebam biti svet kao što je bio Isus? Nemoguće! On je bio besprijekoran, savršen. Kako bi itko na zemlji mogao dosegnuti taj standard?”

To je upravo bila svrha zakona – pokazati nam kako je nemoguće da itko dosegne Božji standard svetosti. Zbog toga, ako nitko nije svet osim Gospodina, samo je jedan način za nas da postanemo sveti. Moramo biti u Kristu i njegova svetost mora postati naša.

Pavao kaže da zato što je Isus – korijen – svet, i mi smo, grane, isto tako sveti (vidi Rim 11,16). A Ivan piše: “Ja sam trs, vi ste mladice” (Iv 15,5). Drugim riječima, zato što smo u Kristu, učinjeni smo svetima snagom njegove svetosti.

Isus sam stoji u savršenoj svetosti i ako itko ikada bude mogao stajati pred nebeskim Ocem i biti prihvaćen od njega, morat će biti u Kristu. Naša svakodnevna molitva trebala bi biti: “Gospodine, nemam molbe nego Krista. Dolazim k tebi jer sam u Kristu i prisvajam njegovu svetost. Znam da stojim pred tobom neosuđen jer sam u njemu!”

Autor: David Wilkerson

Izvor: worldchallenge.org

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Vjera