Jedino ljubav Božja
Vjera

Jedino ljubav Božja

Većina od nas zna da je Krist savršeni model ljubavi. Poznat nam je odlomak u 1 Korinćanima 13 o nadmoćnosti ljubavi, i znamo da je Bog ljubav. A onda glupavo pokušavamo više ljubiti u našoj…

Opterećeni preko mjere
Vjera

Opterećeni preko mjere

“(Bog) nas je oslobodio od tolike smrtne pogibli i opet će nas osloboditi” (2 Kor 1,10). Pavao ovdje govori o Božjoj sili izbavljenja – prošloj, sadašnjoj i budućoj! On kaže: “Bog nas je izbavio u…

Potpuno pouzdanje u Oca
Vjera

Potpuno pouzdanje u Oca

U mnogim životima nedostaje ključna poveznica koja je često razlog zašto ne primamo odgovore na mnoge naše molitve. Ljubljeni, ta poveznica koja nedostaje je vjera. “A bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj koji želi pristupiti…