Božja Riječ govori glasnije
Vjera

Božja Riječ govori glasnije

Naša služba ima web stranicu koja prima poruke kršćana sa svih strana svijeta. Vjernici iz različitih nacija sada pišu istu stvar: Spušta se strah. Kao što je prorokovano u Pismu, Bog potresa sve što može biti potreseno…

Predmet Božje ljubavi
Vjera

Predmet Božje ljubavi

Kad je muškarac Božji (ili žena) u oblikovanju, neprijateljske sile dolaze na njega s velikim bijesom. Kušate li gorku čašu boli, podnosite li užasan čas osamljenosti i smetenosti? Ako je tako, potičem vas da zauzmete…

Najteži dio vjere
Vjera

Najteži dio vjere

Isus je rekao u Getsemaniju: “Žalosna je duša moja do smrti” (Mt 26,28). Možete li zamisliti Sina Božjeg kako podnosi noć smetenosti? Nije li znao da će ubrzo moći zahtijevati svu pobjedu nad paklom i…

Stvaran, obilan život
Vjera

Stvaran, obilan život

Kad nas Duh potiče da govorimo u ljubavi, trebamo tako učiniti. Dok sam nedavno ručao sa svojom ženom, osjetio sam poticaj da kažem jednom od konobara u našoj blizini da ga Isus ljubi. Nije odgovorio,…

Božji raspored
Vjera

Božji raspored

Kad Bog kaže: “Upotrijebit ću tvoj život za moju slavu”, mi često zaboravljamo da mač nije oblikovan u mreži za ležanje, nego na nakovnju. Potrebna je vrućina, udaranje, savijanje, oblikovanje. Potrebno je sve to i…