Plod Očeve ljubavi
Vjera

Plod Očeve ljubavi

Božja ljubav nam je prenijeta samo kroz Isusa Krista. Prema Ivanu, sva Božja ljubav nalazi se u Isusu: “Svi mi primismo od njegove punine” (Iv 1,16). Možda ćete pitati: “Što je tako važno u tome…

Ostajanje u Bogu
Vjera

Ostajanje u Bogu

Kad će vas Bog prestati ljubiti? Prestat će jedino ako prestane ljubiti svoga vlastitog Sina, što je nemoguće. Krist, “ljubeći svoje koji su u svijetu, iskaza im do vrhunca ljubav” (Iv 13,1). To nam pomaže…

Tajna pobjedonosnog života
Vjera

Tajna pobjedonosnog života

“Vi se, ljubljeni, naprotiv uzdižite na temelju svoje presvete vjere; molite se uz suradnju Duha Svetoga! Očuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj, očekujući milosrđe našega Gospodina, Isusa Krista, za vječni život!” (Jd 20-21). Dok u…