Hrabrost i pouzdanje
Vjera

Hrabrost i pouzdanje

“Onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršit će ga do Dana Krista Isusa. I pravedno je da ove osjećaje gajim prema svima vama, jer vas nosim u srcu” (Fil 1,6-7). Ovdje možete vidjeti…

Mnogo zahvaljivanja
Vjera

Mnogo zahvaljivanja

U Psalmima David uzdiže Božju veličinu blagoslivljajući one koji se uzdaju u njega. “O, kako je velika, Jahve, tvoja dobrota, koju čuvaš za one koji te se boje, koju iskazuješ onima što se tebi utječu…

Izgrađivanje naše vjere
Vjera

Izgrađivanje naše vjere

Dok je David slagao svoje psalme, izgrađivao je svoju vlastitu vjeru na sve većoj spoznaji Božje veličine. “Nema ti ravna među bozima, Gospode, nema djela kakvo je tvoje … Jer ti si velik i činiš…

Kroz svaku kušnju
Vjera

Kroz svaku kušnju

Mi odabiremo hoćemo li živjeti svoj život ispunjen mučnim strahom ili s pouzdanjem u Boga. Ako si dopustimo brinuti se o jednoj stvari danas, brinut ćemo se o dvije sutra. Ukratko, naš će se strah…

Prakticiranje vjere
Vjera

Prakticiranje vjere

Vjera je zapovijed i Bog odgovara onima koji je prakticiraju. Većina zapisanih svjedočanstava koja primimo u naš ured sadrži tu istinu. U svakoj prilici kad je vjernik prakticirao tu istinu Božje Riječi, Isus je došao k…

Veličina našega Boga
Vjera

Veličina našega Boga

Psalmist David nas podsjeća na veličinu Božju čak i usred velikih valova. Naši trenutačni valovi možda su podigli svoje bučne glasove, ali Bog vlada nad čitavom prirodom. On sam je u kontroli. David iznosi molbe…

Slijeđenje Duha
Vjera

Slijeđenje Duha

Većina od nas započela je kršćanski život s vjerovanjem da je Bog sve što nam je potrebno. Točka. Pouzdano smo znali da nismo imali udjela u zadobivanju prihvaćanja kod Boga. Njegovo spasenje je bilo besplatan…